Ajaveeb

AJAVEEB

EANÜ TEGEVUSED 2023

JAANUAR

11. jaanuaril kohtusime Tartu Kunstnike Liidu esimehe Peeter Talvistuga, kes tutvustas meile kunsti 2022 aastanäitust ja rääkis ka Tartu kunstielust üldisemalt. Tore oli kohtuda ka aastanäituse kuraatori Enn Tegovaga.

VEEBRUAR

9. veebruaril kuulasime Tartu Loodusmuuseumis, Vanemuise tn 46 loodusõhtu raames meie ühingu liikme, prof. Marju Kõivupuu vestlust teemal “Mis on ristimetsad ja milline on nende roll tänapäeva loodushoius”.

MÄRTS

25. märtsil külastasid Katri Ling, Mai Maser, Anne Paaver ja Sirje Vilbaste meie ühingu auliiget Anu Rauda tema Kääriku talus, kus üheskoos korrastati Anu arhiivi. Anu ja Siiri juhendamisel vaadati läbi hunnikute viisi vanu ja vähem vanu ajakirju ja muid materjale ning märgistati vastavalt nende kasutamise eesmärgile.

29. märtsil kohtusime sotsiaalpedagoog Kadi Annukiga, kes tutvustas meile hooldusperede temaatikat. Kuna Kadi on perekodu MTÜ Lõunapesa perevanem ja juhataja, kelle peres kasvab neli kasulast vanuses 5-9 aastat, saime lisaks riiklikul tasandil korraldatud hooleta laste võimalustele kuulda lähemalt tema enda pere muredest ja rõõmudest.

APRILL

12. aprillil toimus Kadi Annuki haldatavates ruumides Emajõe tn 1a vestlusring, mille teemaks oli EANÜ juubeliväljaanne. Arutasime, kuidas Tartu vaimust rohkem kuulda saada. Otsustati anda rohkem suunavaid teemasid ja teha korduv üleskutse ühingu liikmetele kirjutada suve jooksul oma mõtteid. Sügisel alustame taas materjalide kogumisega.

26. aprillil kohtusime professor Reet Benderiga, kes on Tartu Ülikooli germanistika professor ning saksa keele ja kirjanduse bakalaureuseõppe programmijuht. Kuulasime põnevat loengut teemal „Baltisaksa-eesti-läti mälupaigad.“ Oli väga huvitav arutleda ja mõtiskleda ammu möödunud aegadest.

MAI

10. mail külastas EANÜ delegatsioon meie ühingu auliiget Anu Rauda Heimtalis. Tulbisülemiga delegatsiooni liikmete Mai Maseri, Katri Lingi, Krista Roosi ja Ülle Kurmi koduaedadest andsime edasi meie kõikide õnnesoovid Anule.

31. mail tutvustas toitumisekspert Mai Maser ühingukaaslastele oma äsjailmunud raamatut „Toit. Mida ja kuidas süüa.“ Toreda arutelu järel tekkis kõigil soov mingit uut rooga katsetada.

JUUNI

10. juunil kohtusime Tartut külastanud Helsingi akadeemiliste naiste delegatsiooniga. Kuna Ann Seilenthal koostas meie ühingu ajaloo ja tegevuse ülevaate soome keeles kirjalikult, jäi kohtumistel kohvilauas ja õhtusöögil rohkesti aega arutleda nii töistel kui ka seltskondlikel teemadel. Jalutuskäik Sirje Vilbaste juhendamisel botaanikaaias oli toredaks pärastlõunaseks vahelduseks.

JUULI

12. juulil kogunesime Mai Maseri koduaeda Puhjas. Tähistasime üheskoos ühingu auliikme Mai Maseri juubelisünnipäeva ning istutasime nüüd juba juurdunud Marie Underi roosi kõrvale Ants Laikmaa roosi. Vestlusringi Marie Underi teemadel juhtisid Mai Maser ja Ann Seilenthal.

SEPTEMBER

13. septembril külastasid EANÜ liikmed TÜ raamatukogus Krista Roosi personaalnäitust teemal “Kolme kodu kannud”. Kuulasime Krista lugusid kannude sattumisest tema kogusse. Kannude hulgas on nii perekondlikult pärandunud kui ka taaskasutuse kaudu kogusse jõudnud nõusid. On nii sajanditaguseid tuntud tootjate kui ka kaasaegset kaunist loomingut. Väga meeleolukas näitus.

NOVEMBER

8. novembril kohtusime neuropsühholoogia professor Anneli Kolkiga, kes rääkis meile laste haiglahirmu leevendamisest hologrammide abil. Hologrammide kasutamine võimaldab haiglas viibivate laste elu-olu muuta mängulisemaks ja põnevamaks. Lõbusate tegelaste jälgimine haarab laste tähelepanu ning muudab nad rahulikumaks, mis võimaldab meditsiinilisel personalil viia läbi vajalikke protseduure ja uuringuid. Video vahendusel kohtusime ka humanoidrobot Pepperiga, kes lastehaiglas aitab arendada laste sotsiaalse suhtlemise oskust.

EANÜ TEGEVUSED 2022

VEEBRUAR

9. veebruaril rääkis kirjandusteadlane Maarja Vaino zoomis raamatukoguaastast, selle eesmärkidest ja korraldatavates tegevustest.

MÄRTS

2. märtsil toimus kohtumine Tartu Ülikooli rektori porfessor Toomas Asseriga.

APRILL

13. aprillil esines ühingu president, prof. Helle Karro TÜ kliinikumi loengusaalis teemal „Naise tervis läbi elukaare”.

JUULI

14. juulil toimus Puhjas Mai Maseri koduaias EANÜ auliikme poetess Marie Underi luuleõhtu. Ülevaatega ühingu ajaloost ja Marie Underist esines Ann Seilenthal. Aeda istutati Marie Underi nimeline roos, mille aretas Mart Ojasalu 2007. aastal.

OKTOOBER

14. oktoobril toimus Tartu Raekojas konverents „Naine muutuvas ühiskonnas“. Ettekannetega esinesid Ann Seilenthal, Mai Maser, Milvi Martina Piir, Andra Siibak, Marju Kõivupuu, Tiia Triin Truusa, Ene Kangron. EANÜ president Helle Karro ettepanekul ja komisjoni kinnitusel anti Mai Maserile auliikme nimetus.

DETSEMBER

21. detsembril toimus kohvikus Pierre ühingu liikmete jõuluõhtu. Viisime läbi lustliku viktoriini erinevate maade jõulu- ja aastavahetuskommetest.

EANÜ TEGEVUSED 2021

JAANUAR

20. jaanuaril esinesid Anu Leppimann ja Ivika Riivits-Arkonsuo teemal „Tõrjutus ja kaasatus digimaailma keerises”.

VEEBRUAR

17. veebruaril kuulasime Katrin Laikoja ettekannet teemal „Kliimamuutuste mõju toiduohutusele”.

MÄRTS

17. märtsil esines Ülle Jaakma teemal „Bio-, ring- ja rohemajandus meie elukeskkonna tasakaalu heaks”.

APRILL

21. aprillil kuulasime professor Marju Kõivupuud teemal ”Rahvameditsiin – ajalik ja ajatu”.

MAI

26. mail esines meediaprofessor Andra Siibak teemal „Ideaalse lapse/vanema konstrueerimine”.

JUUNI

16. juunil kohtusime kirjanik Lauri Räppiga. Teemaks oli Tartu tema kirjanduslikus loomingus.

JUULI

14. juulil toimus EANÜ suvepidu Puhjas.

AUGUST

25.-26. augustil toimus Naiste Ümarlaua suvekool Alus, Raplas. Osalesid Mai Maser ja Anu Leppiman. Esitleti maanaiste küsitluse tulemusi ning pakuti KOVide arengukavadesse naisi puudutavaid teemasid.

Augustis toimus EANÜ aasta akadeemilise noore naisteadlase ja naisteadlase konkursi välja kuulutamine.

SEPTEMBER

17. septembril toimus zoomis ENÜ koosolek teemal Feministlik manifest.

29. septembril tunnistas konkursikomisjon Aasta Akadeemiliseks naisteadlaseks professor Andra Siibak.

OKTOOBER

6. oktoobril toimus EANÜ kohtumine Maarja Vainoga . Järgnes üldkoosolek ja uue juhatuse valimine. Juhatusse valiti: Helle Karro (president), Ülle Kurm, Anu Isküll, Anu Leppiman (Tallinna osak.esindaja) ja Mai Maser.

DETSEMBER

8. detsembril toimus EANÜ jõuluõhtu

Silmaprobleemid eakatel – dr. Maris Oll

This is a simple headline

Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset’i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.

Rahvusarhiivi külastus – pr. Liina Lõhmus

This is a simple headline

Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset’i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.

Turu akadeemiliste naiste ühenduse külastamine

This is a simple headline

Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset’i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.

Konverents “Akadeemilised naised ajas ja muutumises: rahvuslik ja rahvusvaheline lõimumine”

This is a simple headline

Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset’i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.