AJAVEEB

EANÜ TEGEVUSED 2023

JAANUAR

11. jaanuaril kohtusime Tartu Kunstnike Liidu esimehe Peeter Talvistuga, kes tutvustas meile kunsti 2022 aastanäitust ja rääkis ka Tartu kunstielust üldisemalt. Tore oli kohtuda ka aastanäituse kuraatori Enn Tegovaga.

EANÜ TEGEVUSED 2022

VEEBRUAR

9. veebruaril rääkis kirjandusteadlane Maarja Vaino zoomis raamatukoguaastast, selle eesmärkidest ja korraldatavates tegevustest.

MÄRTS

2. märtsil toimus kohtumine Tartu Ülikooli rektori porfessor Toomas Asseriga.

APRILL

13. aprillil esines ühingu president, prof. Helle Karro TÜ kliinikumi loengusaalis teemal „Naise tervis läbi elukaare”.

JUULI

14. juulil toimus Puhjas Mai Maseri koduaias EANÜ auliikme poetess Marie Underi luuleõhtu. Ülevaatega ühingu ajaloost ja Marie Underist esines Ann Seilenthal. Aeda istutati Marie Underi nimeline roos, mille aretas Mart Ojasalu 2007. aastal.

OKTOOBER

14. oktoobril toimus Tartu Raekojas konverents „Naine muutuvas ühiskonnas“. Ettekannetega esinesid Ann Seilenthal, Mai Maser, Milvi Martina Piir, Andra Siibak, Marju Kõivupuu, Tiia Triin Truusa, Ene Kangron. EANÜ president Helle Karro ettepanekul ja komisjoni kinnitusel anti Mai Maserile auliikme nimetus.

DETSEMBER

21. detsembril toimus kohvikus Pierre ühingu liikmete jõuluõhtu. Viisime läbi lustliku viktoriini erinevate maade jõulu- ja aastavahetuskommetest.

EANÜ TEGEVUSED 2021

JAANUAR

20. jaanuaril esinesid Anu Leppimann ja Ivika Riivits-Arkonsuo teemal „Tõrjutus ja kaasatus digimaailma keerises”.

VEEBRUAR

17. veebruaril kuulasime Katrin Laikoja ettekannet teemal „Kliimamuutuste mõju toiduohutusele”.

MÄRTS

17. märtsil esines Ülle Jaakma teemal „Bio-, ring- ja rohemajandus meie elukeskkonna tasakaalu heaks”.

APRILL

21. aprillil kuulasime professor Marju Kõivupuud teemal ”Rahvameditsiin – ajalik ja ajatu”.

MAI

26. mail esines meediaprofessor Andra Siibak teemal „Ideaalse lapse/vanema konstrueerimine”.

JUUNI

16. juunil kohtusime kirjanik Lauri Räppiga. Teemaks oli Tartu tema kirjanduslikus loomingus.

JUULI

14. juulil toimus EANÜ suvepidu Puhjas.

AUGUST

25.-26. augustil toimus Naiste Ümarlaua suvekool Alus, Raplas. Osalesid Mai Maser ja Anu Leppiman. Esitleti maanaiste küsitluse tulemusi ning pakuti KOVide arengukavadesse naisi puudutavaid teemasid.

Augustis toimus EANÜ aasta akadeemilise noore naisteadlase ja naisteadlase konkursi välja kuulutamine.

SEPTEMBER

17. septembril toimus zoomis ENÜ koosolek teemal Feministlik manifest.

29. septembril tunnistas konkursikomisjon Aasta Akadeemiliseks naisteadlaseks professor Andra Siibak.

OKTOOBER

6. oktoobril toimus EANÜ kohtumine Maarja Vainoga . Järgnes üldkoosolek ja uue juhatuse valimine. Juhatusse valiti: Helle Karro (president), Ülle Kurm, Anu Isküll, Anu Leppiman (Tallinna osak.esindaja) ja Mai Maser.

DETSEMBER

8. detsembril toimus EANÜ jõuluõhtu