Konverents 2017

Kaunas, 29. sept –1. oktoober 2017 

Läänemeremaade akadeemiliste naiste rahvusvaheline konverents

Migratsioon ja Euroopa tulevik: Akadeemilised naised, MTÜ-d ja riiklikud struktuurid ajavoolus – rahvuslik ja rahvusvaheline koostöö

Konverentsi korraldas Leedu Akadeemiliste Naiste Ühing (LUMA)

Konverentsil osalesid akadeemiliste naiste organisatsioonide esindajad Rootsist, Norrast, Soomest, Eestist, Inglismaalt, Saksamaalt, USAst ning mitmetest ühingutest Leedus.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu delegatsioonis olid Mai Maser, Katrin Laikoja, Kadri Maikov, Triin Roosalu, Anu Leppiman, Ann Seilenthal, Astrid Kännaste ja Aime Randveer. Ettekande tegi  prof. Triin Roosalu meie ühingu Tallinna osakonnast.

Konverentsi plenaaristungi „Migratsioon kui suur väljakutse nii kogu Põhja-Euroopale kui ka Balti regioonile“ ettekandjateks olid leedu parlamendiliikmed Žygimantas Pavilionis, Mindaugas Puidokas ja Egidijus Vareikis.

Ettekannetega esinesid Rootsi Akadeemiliste Naiste Ühingu President Christina Elisabeth Öberg, prof. Ulla Björnberg ja prof. Linda Lane Götebori Ülikoolist; Stateka Laitinen – MONIKA esindaja ja Henna-Maija Syrjälä Soome Akadeemiliste Naiste Ühingust ning Anne Holden Rønning Norrast.