EESTI AKADEEMILISTE NAISTE ÜHING

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing (EANÜ) asutati aastal 1926 Tartus eesmärgiga ühendada kõrgharidusega naisi ning virgutada neid rakendama oma teadmisi nii akadeemilises elus kui ka laiemalt. Ühingu esmased eesmärgid olid ja on toetada naiste kõrgharidust, kujundada kutse-eetikat, kaitsta teadusuuringute vabadust ning süvendada akadeemiliste naiste kokkukuuluvust nii Eestis kui ka kogu maailmas.

Ühingu liikmed kohtuvad regulaarselt, et kuulata loenguid aktuaalsetel teemadel ja külastada huvitavaid paiku. Korraldame ise ja võtame osa rahvusvahelistest konverentsidest.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu logoks on valgust, tarkust, ustavust, valmisolekut jmt sümboliseeriv muistne ja paljudes maades tuntud õlilamp.

The Estonian Association of University Women was established in 1926 with a mission to unite university-educated women and to stimulate them to share their knowledge in academia and elsewhere. The association’s primary purposes were and are to support women’s higher education, shape professional ethics, protect academic freedom, and strengthen the cohesion of academic women in Estonia as well as in the whole world.

Members of the association meet regularly to attend lecutures on current issues and to visit interesting places. They organize and take part in international conferences.

Symbolized by the ancient oil lamp, well-known to many nations, the logo of the Estonian Association of University Women expresses light, intelligence, loyalty, and preparedness.

Eesti MAAÜLIKOOL SAI UUE REKTORI

Eesti Maaülikooli uueks rektoriks valiti 28. oktoobril loomaarstiteadlane Ülle Jaakma.

Õnnitleme oma ühingukaaslast ja soovime talle edu!
Ülle suur saavutus on innustuseks meile kõigile.

Eesti Maaülikool

AUSTATUD AKADEEMILISED NAISED

14. oktoobril 2022 toimus Tartu Raekoja saalis Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu konverents

NAINE MUUTUVAS ÜHISKONNAS

Täpsema info konverentsi kohta leiate alljärgnevalt lingilt

Konverents 2022
Naine muutuvas ühiskonnas

Palju õnne sünnipäevaks!

Küllike Birk – 1. november
Maaja Paavo – 6. november
Vaike Potseps – 12. november
Marju Kõivupuu – 14. november
Aili-Liis Kümp – 16. november
Lea Pehme – 17. november
Kärt Summatavet – 27. november

Info ukrainlaste abistamiseks!