EESTI AKADEEMILISTE NAISTE ÜHING

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing (EANÜ) asutati aastal 1926 Tartus eesmärgiga ühendada kõrgharidusega naisi ning virgutada neid rakendama oma teadmisi nii akadeemilises elus kui ka laiemalt. Ühingu esmased eesmärgid olid ja on toetada naiste kõrgharidust, kujundada kutse-eetikat, kaitsta teadusuuringute vabadust ning süvendada akadeemiliste naiste kokkukuuluvust nii Eestis kui ka kogu maailmas.

Ühingu liikmed kohtuvad regulaarselt, et kuulata loenguid aktuaalsetel teemadel ja külastada huvitavaid paiku. Korraldame ise ja võtame osa rahvusvahelistest konverentsidest.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu logoks on valgust, tarkust, ustavust, valmisolekut jmt sümboliseeriv muistne ja paljudes maades tuntud õlilamp.

The Estonian Association of University Women was established in 1926 with a mission to unite university-educated women and to stimulate them to share their knowledge in academia and elsewhere. The association’s primary purposes were and are to support women’s higher education, shape professional ethics, protect academic freedom, and strengthen the cohesion of academic women in Estonia as well as in the whole world.

Members of the association meet regularly to attend lecutures on current issues and to visit interesting places. They organize and take part in international conferences.

Symbolized by the ancient oil lamp, well-known to many nations, the logo of the Estonian Association of University Women expresses light, intelligence, loyalty, and preparedness.

LUGUPEETUD ÜHINGUKAASLASED!

15. mail külastame Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiat.

Õnnitleme juubilare!

Karin Sibul – 70. sünnipäeval 23. mail
Annika Sõna – 60. sünnipäeval 31. mail

Õnnitleme sünnipäevalpsi!

Taimi Tulva – 01. mail
Ene Tomberg – 03. mail
Anne Velliste – 04. mail
Kersti Jalas – 07. mail
Anu Raud – 10. mail
Elvi Münt – 11. mail
Ene Jents – 12. mail
Karin Kogermann – 12. mail
Maie Kaasik – 14. mail
Kadi Annuk – 16. mail
Ülle Kurm – 24. mail
Anu Leppiman – 25. mail
Koidu Saia – 25. mail

Info ukrainlaste abistamiseks!