Väljaanded

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing kasvas välja Eesti Naisüliõpilaste Seltsist, mille vilistlased asutasidki 1926. aastal uue haritud naiste ühenduse. Käesoleva ajani on ilmunud kolm Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu tegevust kajastavat väljaannet.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 90

2016. aastal ilmunud väljaanne on pühendatud Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu 90. aastapäevale ning algab president Mai Maseri ja Euroopa Akadeemiliste Naiste Ühenduse presidendi Edith Lommerse tervitustega. Ajaloolisele ülevaatele Ester Barkala sulest järgnevad tegevuse ülevaated aastate kaupa nii Tartu kui ka Tallinna osakonnast. Mai Raud Pähni artikkel Eesti Akadeemilise Naiste Ühingust eksiilis annab ülevaate tegevustest Rootsis aastatel 1945-1996.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 80

2006. aastal ilmunud väljaanne kajastab Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu tegevust aastatel 1992-2006. Ester Barkala annab ülevaate EANÜ Tartu osakonna taasasutamisest ja tegevusest aastatel 1992-1994, EANÜ president Malle Rebane tegevusest 1994-1997, Siina Lepik 1997-2001, Anne-Liis Sõmermaa 2001-2004 ja Silvia Russak 2004-2006. Asta Kiitam kirjeldab Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu Tallinna osakonna algusaega ja taasloomist.

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 1926-1940

2001. aastal ilmunud väljaande juhatab sisse ajaloolase Sirje Tamuli ülevaade tütarlaste- ja naishariduse algusaastatest Eestis ning sellest, mis eelnes akadeemilise haridusega naiste organisatsiooni loomisele. Ester Barkala ja Aime-Reet Kingisepp on kahasse kirjutanud ülevaate Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu tegevusest aastatel 1926-1940. Lisaks on väljaandes Ester Barkala lühikokkuvõte EANÜ taasasutamise järgsest tegevusest.