Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing (EANÜ) on asutatud 1926 Tartus selleks, et ühendada kõrgharidusega naisi hariduse ja kultuuri edendamiseks. EANÜ tegevuse eesmärgiks on virgutada akadeemilisi naisi rakendama oma teadmisi ja oskusi lahendamaks nii akadeemilise elu kui ka üldse avaliku elu probleeme kõigil tasanditel, hoida alal ja kujundada akadeemilist kutse-eetikat, kaitsta teadusuuringute ja õpetamise vabadust ning süvendada akadeemiliste naiste kokkukuuluvust, suhtlemist ja luua suhteid teiste riikide akadeemiliste naiste ja nende organisatsioonidega.

Meie eesmärgiks on toetada naiste kõrgharidust ja selle kõrgtasemel kasutamist, mis on akadeemilisuse üks esmaseid tunnuseid. Akadeemiliste naiste ühingu logoks on õlilamp, mis on muistne sümbol tarkusele, valgusele, ustavusele, valmisolekule. Oleme kuulanud huvitavaid loenguid, käinud huvitavates kohtades, kohtunud huvitavate inimestega.

Lp akadeemilised naised

Pikkade pühade vahel on meie seekordne kohtumine 30.aprillil, 2018 TÜ peahoones senati saalis kell 16.30 – 18.00.

Kevadiseks tervituseks tuleb meile külla looduse- ja rännumees Hendrik Relve. Kindlasti olete tema saadete kuulajad ja olete paljude reisilugudega tuttavad. Kuid meie kohtumise teema on kodumaine – „Eesti looduse aarded, liiga lähedal, et neid märgata”.

Pea 30 aastat olnud rännumees teab loodusest, aga ka põlisrahvastest palju huvitavat ja oskab kaasahaaravalt lugusid jutustada ning ta on nõus ka meie küsimustele vastama.

Vabandame, et kuupäev ei ole kõige õnnestunum, aga selle tingisid lektori võimalused.

- EANÜ juhatus